Kort från ett av våra Projekt

Före vi började på detta projekt
Här har vi fått bort allt och grunden är klar. Lite grus på det här nu. Detta ska bli nya campingplatsen på en Camping i Västerbotten . El stolpar på plats. Lite fix kvar till våren.