Ecobox

Vi utför Entreprenadarbetet vid installation av en Ekobox. Är du intresserad av en Ekobox men vill veta mera så kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Du kan ansöka om ROT avdrag. Vi hjälper dig med detta.

En ny kemikaliefri Ecobox 

Ecobox – det kemikaliefria   originalet  

Ny kemikaliefri teknik  

Robust byggd för vårt nordiska klimat  

All rening i en och samma enhet 

Svensktillverkad 

Avloppsrening skall vara enkel  och kemikaliefri  

Sedan 2010 har Ecotech levererat kemikaliefria minireningsverk. Idag  erbjuder vi en ny robust och kemikaliefri produkt.  

Ecotechs mission är att erbjuda enkla och robusta  avloppslösningar, därför tog vi 2010 beslutet att inte  tillföra kemikalier för avloppsreningen i våra produkter.  Ecobox minireningsverk har sedan dess vunnit ett  stort gillande ute på marknaden. Nyckeln är en robust  och driftsäker reningsteknik, anpassad för svenska  förhållanden och nordiskt klimat.  

Vår nya kemikaliefria produkt 

Vi presenterar nu ett nytt tillskott till Ecoboxfamiljen  av robusta och kemikaliefria minireningsverk, Ecobox  EC! Fosforreningen görs med hjälp av två järnplattor.  Järnet i plattorna reagerar med fosforn i det inkommande  avloppsvattnet. Järn- och fosforföreningarna sjunker  sedan till botten och avlägsnas tillsammans med  den vanliga slamtömningen. Metoden ger en mycket  hög fosforrening där det utgående vattnet håller en  reningsgrad som motsvarar en hög skyddsnivå.  Ecobox EC är CE-märkt enligt EU-standard:  EN12566-3. Ecotech anlitar alltid Europas mest  välrenommerade testinstitut för branschen – PiA.  

Luftning 

Ecobox EC baserar sig på SBR-teknik som vidare utvecklats till att bli belastningsstyrd – en förutsättning  för effektiv avloppsrening i ett enskilt avlopp. Detta i  motsats till kommunala reningsverk med stora, jämna  flöden. Belastningen i enskilda avlopp varierar mycket  över dygnets timmar och även över året med bland annat  semesterperioder och högtidsfirande. Ecobox EC arbetar  i tre huvudsakliga reningsfaser som aktiveras av den  inkommande belastningen: luftning-, sedimentering- och  utpumpning.  

Enkelt underhåll 

I Ecobox EC kan provtagning av det renade vattnet göras  direkt i reningsverket. Det är också enkelt att avgöra när  verket ska slamtömmas. Vanligast är en tömning per år.  I köpet av Ecobox-minireningsverk ingår ett fritt för sta servicebesök vid tecknande av serviceavtal. För  Ecobox EC inkluderar serviceavtalet även regelbundet,  behovsstyrt utbyte av järnplattorna för fosforrening.  

Avloppsrening skall vara robust, enkel och kemikaliefri.  

Utpumpning Sedimentering

För mera information om Ecobox Filmer – Hur går det till? (ecot.se)