Corona

Under pågående Covid-19 pandemi och med tanke på dom restriktioner som vi har i Sverige så vill vi att ni följer dom restriktionerna och råd som finns. Så att även vi kan följa dessa.

Våra restriktioner

  • Vi håller avstånd till andra personer.
  • Vi tar imot beställningar via telefon och e-post.
  • Vi håller den största delen av våra kontakter via telefon eller via olika webb alternativ.
  • Offertförfrågningar och inte brådskande ärenden vill vi att ni skickar via e-post.
  • Ute på arbetsplatserna så håller vi avstånd och samtal med kunder vill vi ha utomhus i den möjlighet det går.

I denna pandemi så försöker vi finnas tillhands i den möjlighet vi kan till andra företag.

Vi ska vara rädda om varandra och visa hänsyn till varandra.