Vattentankar – Ecobox

Vattentank

Vi är återförsäljare och entreprenör av Ecobox. Är du intresserad av en Ecobox men vill veta mera så kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Du kan ansöka om ROT avdrag. Vi hjälper dig med detta.

  • BDT- Gråvatten
  • ECOBOX SMALL- toalett-, bad-, disk- och tvättvatten
  • ECOBOX EC- WC, bad, disk, tvätt och dusch
  • Regnvattentank

Ecobox Regnvattentank Svensktillverkad

Vi utför Entreprenadarbetet vid installation av en Ekobox. Är du intresserad av en Ekobox men vill veta mera så kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Du kan ansöka om ROT avdrag. Vi hjälper dig med detta.

Ecobox regnvattentank 3000 liter är en komplett lösning för uppsamling av regnvatten, som enkelt kan användas för bevattning och återvinning till fastigheten. Vattnet från takdräneringen leds till återvinningstanken. Vid mycket stora vattenmängder bräddar överskottsvattnet ut från tanken till en kontrollerad utsläppspunkt. Två tankar kan sammankopplas och på så sätt ge en uppsamlingsvolym på 6000 liter. Regnvattentanken finns i två versioner, Bevattning respektive Återvinning. Båda versionerna erbjuder en enkel anslutning för en vanlig vattenslang via två Gardena anslutningar som lätt nås via en separat liten bevattningslucka. Återvinningsversionen är förberedd för återvinning in till fastigheten via en separat anslutning.