Ecobox- Regnvattentank

Bild2-1

Vi utför Entreprenadarbetet vid installation av en Ekobox. Är du intresserad av en Ekobox men vill veta mera så kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Du kan ansöka om ROT avdrag. Vi hjälper dig med detta.

ECOBOX  REGNVATTENTANK Svensktillverkad 

Ecobox regnvattentank 3000 liter är en komplett lösning för uppsamling av regnvatten, som enkelt kan användas för bevattning och återvinning till fastigheten.  

Vattnet från takdräneringen leds till  återvinningstanken. Vid mycket stora  vattenmängder bräddar överskottsvattnet ut  från tanken till en kontrollerad utsläppspunkt.  Två tankar kan sammankopplas och på så sätt  ge en uppsamlingsvolym på 6000 liter. Regnvattentanken finns i två versioner, 

Bevattning respektive Återvinning. Båda  versionerna erbjuder en enkel anslutning  för en vanlig vattenslang via två Gardena anslutningar som lätt nås via en separat liten  bevattningslucka. Återvinningsversionen är  förberedd för återvinning in till fastigheten via  en separat anslutning.

För mera information om Ekobox produkter besök https://www.ecot.se/