Mark & Anläggning

Vi utför det mesta inom mark och anläggning.

ROT och RUT taket höjs från 1 juli 2024 och innebär att avdraget för helåret uppgår till 75 000 kronor, både för RUT- och ROT-avdrag. Det tillfälligt höjda taket föreslås gälla för hela 2024. Det kommer dock endast gå att nyttja 50 000 kronor i ROT-avdrag under första halvåret 2024.

Markförberedelse

Detta inkluderar utgrävning, jordavfallshantering och nivellering av marken för att skapa en stabil grund för byggnader eller landskapsprojekt.

Grävning & schaktning

Vi kan hjälpa till med grävning och schaktning för olika ändamål, som att anlägga pooler, gräva grundläggning för byggnader eller lägga ner ledningar och avloppssystem.

Dränering

Vi kan installera dräneringssystem för att hantera överskottsvatten och förhindra översvämningar eller fuktproblem.

Stensättning och asfaltering

Vi kan hjälpa till med anläggning av stenbeläggningar, uppförande av murar och anläggning av asfalt för parkeringar eller vägar.

Trädgårdsanläggning

Vi kan hjälpa till med att skapa vackra trädgårdar genom plantering av växter, anläggning av gräsmattor, installation av bevattningssystem och byggande av trädgårdsstrukturer.

Altanbyggning

Vi bygger skräddarsydda altaner för att förvandla din utomhusyta till en perfekt plats för avkoppling och underhållning. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation

Grundläggning

Vi har den expertisen du behöver för att säkerställa en stabil och pålitlig grund för ditt byggprojekt. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en skräddarsydd lösning!

Staket och stängsel

Vi kan installera olika typer av staket och stängsel för att ge säkerhet och avgränsning till din egendom.

Avfallshantering

Vi kan hjälpa till med avfallshantering och bortforsling av byggavfall, trädgårdsavfall och annat avfall som uppstår under projektet.