Vinterväg

Är du intresserad av våra vinter tjänster inför vintern 2023/2024 så hör av dig.

Märk ditt mail med VINTER 2024

Tjänster

Snöröjning

Sandning

Isrivning

Bortforsling av snö

Kantskärning

Snöröjning, Halkbekämpning på fastigheter i Vännäs kommun (Vännäs-Vännäsby). Även bortforsling av snö.

Privatpersoner ska ha plats på sin egen tomt för snön. (Detta kommer från kommunen.)

Du som privatperson kan få RUT-avdrag på snöröjning och halkbekämpning. Detta hjälper vi dig med.

Vi har nu även plogning och sandning med en av våra Lastbilar.

Sidovinge på våran Ljungby

Multiskopa,

Spettsplog
Plogning av skogsbilväg eller enskildväg.

Kantskärning

Ett bra vårtecken är det när man får kantskära så att vattnet kommer bort från vägen och den kan torka upp fortare. Det kan även vara bra att ta ner plogkanterna om det har kommit mycke snö och det är svårt att se eller få bort snön när man plogar.

Vid intresse eller frågor kontakta oss. Visste du att du som privatperson kan göra RUT-avdrag för snöröjning.